Algemene gebruiksvoorwaarden Parkpas

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verkrijgen van de Parkpas alsmede het gebruik van de Parkpas. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden:

  • zijn voorafgaand aan aanschaf te raadplegen, te verkrijgen en te downloaden;
  • zijn via de website www.parkpas.nl/voorwaarden te raadplegen en te downloaden zodat zij kunnen worden opgeslagen;
  • zijn bij de receptie van Landal De Reeuwijkse Plassen (hierna: het 'Park') in te zien en te verkrijgen;
  • zullen op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kostenloos worden toegezonden
2. De Parkpas wordt gratis fysiek of digitaal verstrekt aan een persoon die conform een boeking als gast zal verblijven in een recreactiewoning op het Park (hierna: de 'Gast').

3. De geldigheidsduur van de Parkpas is gelijk aan de data waarop de Gast volgens de boeking op het Park zal verblijven.

4. Op de website www.parkpas.nl staat vermeld bij welke organisaties de Parkpas te gebruiken is (de 'Partners') en welke acties de Partners aanbieden.

5. Uitsluitend op vertoon van de Parkpas kan tijdens de geldigheidsduur van de Parkpas gebruik worden gemaakt van de door de Partner(s) aangeboden actie(s).

6. De Parkpas is niet overdraagbaar. Een Gast mag zijn/haar Parkpas dus uitsluitend zelf gebruiken en mag de Parkpas niet aan een andere persoon verkopen, overdragen of in gebruik geven.

7. De Parkpas verliest zijn geldigheid als de op de Parkpas vermelde gegevens onleesbaar zijn gemaakt of zijn gewijzigd.

8. De Gast die zijn/haar Parkpas verliest kan een nieuwe Parkpas aanvragen bij de receptie van het Park.

9. Coöperatieve Vereniging Exploitatie Park Reeuwijkse Plassen U.A. noch het Park noch Landal GreenParks noch enige vennootschap behorende tot de Landal groep is aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voor de gebruiker van een Parkpas mocht voortvloeien uit het al dan niet geheel of gedeeltelijk verstrekken van de door de Partner(s) aangeboden actie.

10. De antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de Parkpas staan vermeld op de website, zie: www.parkpas.nl/faq. Indien u overige vragen heeft kunt u terecht bij de receptie van Landal De Reeuwijkse Plassen (tevens telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0182 235 110).

11. Op de (overeenkomst tot) aanschaf van de Parkpas en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.