Algemene gebruiksvoorwaarden Parkpas

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de (overeenkomst tot) aanschaf van de Parkpas alsmede het gebruik van de Parkpas. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden:

  • zijn voorafgaand aan aanschaf te raadplegen, te verkrijgen en te downloaden;
  • zijn via de website www.parkpas.nl/voorwaarden te raadplegen en te downloaden zodat zij kunnen worden opgeslagen;
  • zijn bij de receptie van Landal De Reeuwijkse Plassen (hierna: het 'Park') in te zien en te verkrijgen;
  • zullen op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kostenloos worden toegezonden
2. De Parkpas kan alleen worden aangeschaft door een persoon die conform een boeking als gast zal verblijven in een recreatiewoning op het Park (hierna: de 'Gast').

3. De Parkpas kan gelijktijdig met de boeking voor het verblijf op het Park worden aangeschaft (en is bij aanvang van het verblijf af te halen bij de receptie van het Park) of kan tijdens het verblijf in het Park worden aangeschaft bij de receptie van het Park.

Je koopt de Parkpas voor € 5,00 per persoon. Vanaf januari 2019 wordt de Parkpas bovendien gratis aan alle gasten verstrekt bij boeking van een verblijf op Landal De Reeuwijkse Plassen.

4. De geldigheidsduur van de Parkpas is gelijk aan de data waarop de Gast volgens de boeking op het Park zal verblijven.

5. Op de website www.parkpas.nl staat vermeld bij welke organisaties de Parkpas te gebruiken is (de 'Partners') en welke acties de Partners aanbieden.

6. Uitsluitend op vertoon van de Parkpas kan tijdens de geldigheidsduur van de Parkpas gebruik worden gemaakt van de door de Partner(s) aangeboden actie(s).

7. De Parkpas is niet overdraagbaar. Een Gast mag zijn/haar Parkpas dus uitsluitend zelf gebruiken en mag de Parkpas niet aan een andere persoon verkopen, overdragen of in gebruik geven.

8. De Parkpas verliest zijn geldigheid als de op de Parkpas vermelde gegevens onleesbaar zijn gemaakt of zijn gewijzigd.

9. De Gast die zijn/haar Parkpas verliest kan een nieuwe Parkpas kopen bij de receptie van het Park.

10. GREEN Reeuwijkse Hout B.V. noch het Park noch Landal GreenParks noch enige vennootschap behorende tot de Landal groep is aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voor de gebruiker van een Parkpas mocht voortvloeien uit het al dan niet geheel of gedeeltelijk verstrekken van de door de Partner(s) aangeboden actie.

11. De antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de Parkpas staan vermeld op de website, zie: www.parkpas.nl/faq. Indien u overige vragen heeft kunt u terecht bij de receptie van Landal De Reeuwijkse Plassen (tevens telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0182 235 110) of u kunt uw vraag per e-mail stellen via e-mailadres: info@parkpas.nl.

12. Op de (overeenkomst tot) aanschaf van de Parkpas en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.